Tenaga Pengajar

Bu Sirikit bg putih

Dr. Hernani Sirikit, M.A.

Pak Djauhari bg white

Drs. Moch. Djauhari, M.Si.

pak choliel

H. Mucholil, S.Kom, M.Si.

Pak Zaenal bg putih

Zainal Arifin Emka, M.Si.

bu prima bg white

Edelweis Putri Prima, M.I.Kom.

Bu Ratna Amina bg putih

Dra. N. W. Ratna Amina, M.Si.

bu pipit bg white

Ratna Puspita Sari, S.Sos., M.Med.Kom.

HUBUNGI KAMI

Kampus Stikosa-AWS
Jl. Nginden Intan Timur I/18, Surabaya (60118)

031-5967164
031-5922018
info@stikosa-aws.ac.id

Copyright © 2020 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi – AWS