Tenaga Pengajar

Bu Sirikit bg putih

Dr. Hernani Sirikit, M.A.

Pak Supriadi bg white

 Dr. H. Supriadi, S.H., M.M.

pak ismojo bg white

Dr. Ismojo Herdono, Drs.,  M.Med.Kom

pak choliel

H. Mucholil, S.Kom, M.Si.

Pak Zaenal bg putih

Zainal Arifin Emka, M.Si.

pak fajar edited white

H. Fajar A. Isnugroho, M.Si.

Bu Ratna Amina bg putih

Dra. N. W. Ratna Amina, M.Si.

bu pipit bg white

Ratna Puspita Sari, S.Sos., M.Med.Kom.

bu prima bg white

Edelweis Putri Prima, M.I.Kom.

Pak Djauhari bg white

Drs. Moch. Djauhari, M.Si.

Hubungi Kami

Kampus Stikosa-AWS
Jl. Nginden Intan Timur I/18, Surabaya (60118)

031-5967164
031-5922018
info@stikosa-aws.ac.id